فارسی پنجم دبستان موضوع کاجستان زیر آسمان بزرگ حِکمت

حجم فایل : 7.6 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 18
بنام خدا فارسی پنجم دبستان موضوع :کاجستان / زیر آسمان بزرگ/ حِکمت
درس شجاعت = تاکید بر شجاعت موضوع درس کاجستان از محمد جواد بهجت
زیر آسمان بزرگ از ترور رومین و ترجمه از مجید عمیق
حکایت از گلستان سعدی باب اول (در سیرت پادشاهان) تاریخ ادبیات کاجستان : جایی که درخت کاج فراوان روییده باشد خطوط : رشته ها ،راه ها
نرمی : ملایمت،بردباری تامل کردن : اندیشیدن
تحمل : تاب داشتن،شکیبایی ،قبول رنج ملایم : سازگار ، آرام
آسیب دیده : صدمه دیده،ضربه خورده
تازیانه : شلاق معنی واژه های مهم خطوط - رهگذران - رگبار - تازیانه - تامّل - تحمّل - اتّفاق - کاجستان املای واژه های مهم چو/ چون: مانند ، مثل ، همانند ، همچون
دندان هایش چو مروارید سفید است(مثل و مانند)
وقتی می خندد صورتش چون گل سرخ می شود(مثل و مانند)
چو/ چون : به دلیل ، به سبب ، زیرا ، وقتی که
چون درسش را خوانده بود ،تشویق شد(به دلیل این که/زیرا که)
به موقع به فرودگاه رسید ،چون زود راه افتاده بود(به دلیل این که/زیرا که) واژه آموزی پایان...